Koopkracht gaat onderuit en armoede neemt toe

De verwachting voor het komende anderhalf jaar is dat de koopkracht van huishoudens dit jaar met 6,8% daalt. Het jaar daarna zal dit slechts licht herstellen met een kleine 0,6%. Deze cijfers zijn voor het kabinet van belang in de besluitvorming over de begroting van volgend jaar. Of de koopkracht daadwerkelijk zoveel gaat dalen is dus nog afwachten, omdat er momenteel een discussie wordt gevoerd over hoe de koopkrachtklap gedempt kan worden.

Armoede neemt toe

Al een langere tijd is de inflatie hoog: Het CPB verwacht een inflatie van 9,9 procent voor dit jaar en een inflatie van 4,3 procent voor volgend jaar. Er is dus steeds meer geld nodig om aan de basisbehoeften te kunnen voldoen, terwijl de inkomens beperkt stijgen. Hierdoor neemt de armoede toe.

De overheid zou zich dan ook het beste concentreren op de laagste inkomens bij het compenseren van de hoge prijzen. Het is naar alle waarschijnlijkheid onmogelijk om iedereen te compenseren.

De cijfers die we hier zien zeggen niet direct iets over de persoonlijke situatie van mensen. Er wordt in deze berekeningen namelijk geen rekening gehouden met veranderingen die in het leven kunnen plaatsvinden, zoals een nieuwe baan, ontslag, meer werken of juist minder werken.